Valná hromada FK Krnsko

19.04.2017 11:50

Vedení  FK Krnsko. svolává v souladu s příslušným ustanovením Zákona o obchodních korporacích a Stanov společnosti řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v sobotu 5. kvěna 2017 od 18 hodin v klubovně na hřišti FK Krnsko, Zámostí 82 .