Valná hromada

10.04.2016 15:22

Vedení  FK Krnsko. svolává v souladu s příslušným ustanovením Zákona o obchodních korporacích a Stanov společnosti řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v sobotu 16. března 2016 od 19 hodin v klubovně na hřišti FK Krnsko, Zámostí 82 .