Desatero fair play

FIFA zásady Fair-Play pro fotbal zahrnuje všechny sportovní, morální a etické zásady, za kterými FIFA vždycky stála a za které bude bojovat i v budoucnu, bez ohledu na vliv a tlak, který může nastat. Deset zlatých pravidel neslouží pouze jako kredo pro FIFU, jako organ ovládající světový fotbal, ale také zpevňují smysl bratrství a spolupráce mezi členy fotbalové rodiny po celém světě.

1. Hrát fér
Vítězství nemá smysl, pokud vítězství bylo dosaženo nefér anebo nepoctivě. Podvádění je jednoduché, ale nepřináší žádné potěšení. Hrát fér vyžaduje kuráž a charakter. Je to také víc uspokojující. Hrát fér má vždy svou výhodu, i když je hra prohrána. Hrát fér přináší respekt, zatímco podvádění pouze ostudu. Zapamatuj si: je to jenom hra. A hry jsou nesmyslné, pokud nehrajete fér.

2. Hraj, abys vyhrál, ale přijmi porážku s důstojností
Výhra je předmět každé hry. Nikdy neztrácej hlavu. Jestli nehraješ, abys vyhrál, podvádíš své protihráče, klameš ty, kteří se dívají a také sám sebe. Nikdy se nevzdávej silnějšímu protihráči, ale nikdy také nepolevuj proti slabším hráčům. Když nehraješ na plno, urážíš svého soupeře. Hraj až do konce. Ale pamatuj si, nikdo nevyhrává pokaždé. Někdy vyhraješ, někdy prohraješ. Nauč se prohrávat velkoryse. Nehledej omluvy, když prohráváš. Pravý důvod bude vždy zřejmý. Pogratuluj vítězům s grácií. Neobviňuj rozhodčí nebo někoho jiného. Buď odhodlaný být příště lepší. Dobří poražení získávají více respektu než špatní vítězové.

3. Dodržuj zákony hry
Všechny hry potřebují pravidla. Bez pravidel by byl zmatek. Pravidla fotbalu jsou jednoduchá a snadná k naučení. Ujisti se, že ses je naučil, pomůžou ti lépe porozumět hře. Porozumění hře z tebe udělá lepšího hráče. Je to stejně důležité k porozumění duchu hry. Jsou vytvořeny k tomu, aby hra byla zábavná a aby se na ni dobře dívalo. Při dodržování pravidel bude hra více zábavná.

4. Respektujte protihráče, spoluhráče, rozhodčí, úředníky a diváky
Hrát fér znamená respekt. Respekt je část hry. Bez protihráčů nemůže být hra. Každý má ta samá pravidla, která zahrnují pravidlo být respektován. Spoluhráči jsou kolegové. Sestav tým kde jsou si všichni členové rovni. Rozhodčí jsou zde, aby udrželi disciplínu a fér hru. Vždy přijmi jejich rozhodnutí bez hádání, a pomoz jim a všem účastníkům si hru vychutnat. Úředníci jsou také součástí hry a musí být respektováni podle dohody. Diváci dávají hře atmosféru. Chtějí vidět fér hru, ale oni sami se musí chovat férově a s respektem.

5. Propagujte zájmy fotbalu
Fotbal je světově nejrozšířenější hra. Ale vždy potřebuje pomoct od každého, aby si udržela svou velikost. Myšlenka fotbalu zajímá především tebe samého. Vymysli, jak můžou tvé akce afektovat představu hry. Mluv o pozitivních věcech hry. Podpoř další lidi, aby se dívali a hráli fér. Pomáhej druhým mít tolik radosti z fotbalu, jako máš ty. Buď poslem hry.

6. Čest těm, kteří hájí dobrou reputaci fotbalu
Dobré jméno fotbalu přežívá, protože velká většina lidí, kteří tuto hru mají rádi, jsou poctiví a čestní. Občas někdo udělá něco výjimečného, čímž si zaslouží speciální uznání. Tito lidé by měli by být respektováni a jejich dobré příklady zveřejněny.

7. Odmítání korupce, drog, rasismu, násilí, hazardu a další nebezpečí v našem sportu
Obrovská popularita fotbalu občas způsobuje zranitelnost ve vnějších zájmech. Dejte si pozor na pokusy zlákání k podvádění nebo k užívání drog. Pro drogy není místo ani ve fotbale ani v dalších jiných sportech nebo ve společnosti celkově. Žádné drogy. Pomoz odstranit rasismus a fanatismus z fotbalu. Jednej se všemi hráči stejně bez ohledu na jejich víru, rasu, pohlaví a národnostní původ. Ukaž nulovou toleranci hazardu ve hrách, kterých se zúčastníš. Ukaž, že fotbal nechce násilí, ani nikdo z tvých vlastních fanoušků. Fotbal je sport a sport je mír.

8. Pomáhat ostatním ubránit korupční tlak
Můžeš slyšet, že spoluhráč nebo někdo jiný, mají pokušení nějakými způsoby podvádět nebo se jinak angažovat nepřijatelným chováním. Tihle potřebují tvou pomoc. Neváhej a stůj při nich. Dej jím sílu bránit se. Připomeň jim jejich závazek k jejich spoluhráčům a k jejich hře. Vytvoř celek solidarity jako pevnou obranu na poli ve hře.

9. Odsuzuj ty, kteří se pokouší pomluvit náš sport
Nestyď se postavit každému, kdo zkusí podvádět nebo se angažovat v dalším nepřijatelném chování. Je lepší se jim postavit a odstranit je předtím, než udělají nějakou škodu. Je také nepoctivé souhlasit s nečestnými činy. Nestačí říkat jen ne. Odsuzuj ty lidi, kteří se snaží zkazit náš sport, předtím, než někoho přesvědčí říci ano.

10. Dělej fotbal, abys vytvořil lepší svět
Fotbal má neuvěřitelnou sílu, která může být použita k vytvoření tohoto světa na lepším místě, ve kterém každý může žít. Využij tuto silnou základnu k podpoření míru, rovnosti, zdraví a vzdělání pro každého. Vytvoř lepší hru, šiř ji do světa a zlepšíš tím svět.

Zásady chování fair play

1. V soutěži bojuji čestně a podle pravidel
2. Uznám, že soupeř je lepší, v cíli nebo po zápase mu podám ruku, vzdám mu tím čest
3. Vítězství není důvodem k nadřazenosti
4. I poražený zaslouží uznání, není terčem posměchu, ani skrytého
5. Soutěž má rovné podmínky pro všechny hráče či závodníky
6. V soutěži respektuji pokyny a nařízení rozhodčích a pořadatelů, řídím se jimi
7. Chci vyhrát, ale nikoli však za každou cenu
8. Diváci jsou součástí sportovní akce, potleskem vzdají čest vítězi i poraženému
9. Férové sportovní chování je mi vlastní i v každodenních životních situacích
10. Svým chováním jdu příkladem mladším sportovcům

Český klub fair play