Klubové příspěvky

Klubové příspěvky slouží pro  finanční podporu řádného fungování fotbalového klubu.V rámci FK Krnsko rozlišujeme tři kategorie čleských příspěvků:

Členské příspěvky FK Krnsko

1)

Aktivní hráč (výdělečně činný)

100kč/měsíc

2)

Aktivní hráč (student, žák)

50kč/měsíc

3)

Neaktivní člen + aktivní hráč nad 35 let

200kč/rok

Příspěvky FAČR

Základní informace o členství

Na 13. řádné valné hromadě FAČR (dříve ČMFS) byly přijaty nové stanovy, které jsou platné s účinností od data přijetí, tedy od 26. června 2011.Stanovy nově definují vznik členství v asociaci a zavádějí i výběr členských příspěvků. Členstvím se zabývají ve stanovách články 3 (vznik členství), článek 4 (základní práva a povinnosti členů) a článek 5 (zánik členství).

více viz clenstvi.fotbal.cz/

Aktuální databáze členů: clenstvi.fotbal.cz/vyhledavani/  (Pozn.:Zadat název klubu FK Krnsko, číslo klubu 2070211)

Členské příspěvky FAČR od roku 2013
1) Aktivní hráč (výdělečně činný) 200kč/rok
2) Aktivní hráč (student, žák) 100kč/rok
3)

Neaktivní hráč, trenér, HP, rozhodčí

(člověk uvedený v zápise o utkání)

200kč/rok

Členské příspěvky má na starosti hospodář klubu Mgr. Marta Kůrková.

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Kontaktujte nás